ESTUDIS

 

PROFETISME I MONARQUIA A ISRAEL

 

 

LLIBRES DE LA BÍBLIA

 

NEHEMIES

 

JEREMIES I LAMENTACIONS

 

ABDIES

 

MIQUEES

 

MALAQUIES

 

CONFERENCIA TESSALONICENS (Requereix Adobe Acrobat)

 

CARTA DE PAU A TITUS

 

EPÍSTOLA DE PAU A FILEMÓ

 

EPÍSTOLA DE JAUME

 

CARTA DE JUDES